Διαχείριση των Λειτουργιών και τμημάτων της ξενοδοχειακής μονάδας

“We target and achieve measurable results through effective planning and responsible guidance”